Loading...

Drama Eğitimi

Drama Eğitimi

Drama oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Bireyin erken çocukluk döneminden itibaren yetişkinliği de içine alan bütün yaşam dönemlerinde oyuna eğilimleri vardır.

Dramada amaç bireyin kişilik gelişimine yardımcı olmak, dramadan haz almasını sağlamak, iletişime yardımcı olmaktır. Herhangi bir konunun drama yöntemiyle öğretilmesidir.

Drama tüm sanat alanlarından yararlanmaktadır. Dramada öykü, şiir, resim, heykel ve benzeri bir çok eserden yola çıkarak doğaçlamalar yapılmaktadır. Drama derslerinde çocuklarımız; kendilerini, arkadaşlarını, ailelerini ve içinde yaşadıkları gerçek dünyaya ait bir çok şeyi anlamaktadırlar. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik drama, etkinliklerine ve eğitim durumlarına yer verilmektedir.