Loading...

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

İngilizce Dil Eğitimi

Eğitici hikayeler, parmak oyunları, tekerlemeler, bilmeceler ve şiirlerle anadil eğitimimiz desteklenmektedir...

2 - 6 Yaş Grubu
Drama Eğitimi

Drama oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Bireyin erken çocukluk döneminden itibaren yetişkinliği de içine alan...

2 - 6 Yaş Grubu
Müzik Eğitimi

Okul öncesinde müzik eğitimi çocuğun duyularını geliştirir. Çocuk müzik eğitiminde dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak...

2 - 6 Yaş Grubu
Cimnastik Eğitimi

Okulumuzda çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amaçlı cimnastik eğitimi verilmektedir...

2 - 6 Yaş Grubu
Resim & Seramik Eğitimi

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın üretici, ufku açık, kendini ifade etmekte zorlanmayan, özgün ürünler oluşturan...

2 - 6 Yaş Grubu
Satranç Eğitimi

Okulumuzda satranç eğitimi uzman branş öğretmeni tarafından hikayeler, oyunlar ve uygulamalarla öğretilmektedir...

4 - 6 Yaş Grubu