Loading...

İngilizce Dil Eğitimi

İngilizce Dil Eğitimi

Çocuklar için İngilizce eğitimi, söz konusu yabancı dilin sadece yapısal özelliklerini vererek ezberletmeyi değil, İngilizceyi aktif ve akıcı bir şekilde iletişim dili olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Yabancı dil öğreniminde ideal öğrenme grubu olan 2-6 yaş arası öğrencilerimiz, İngilizce’yi yaşayarak ve farkında olmadan öğrenmektedirler.

Öğrencilerin yaşları, fiziksel, duygusal ve sosyal becerileri göz önüne alınarak canlandırdığımız dramalarla çocuklar derse aktif olarak katılırlar. Renkli karakterlerin bir araya geldiği sınıflarımızda dersler eğlenceli ve hareketli şekilde İngilizce öğretmenimiz tarafından işlenmektedir. Oyunlar ve kelimeler hafta boyunca sınıf öğretmenlerimizce pekiştirilmektedir. Erken yabancı dil öğretiminde oyun ve müzik olmazsa olmazlardandır.