Loading...

Programımız

Eğitim Programımız Nasıl Uygulanır?

Yıllık planlarımız aylık periyotlar halinde ayrılır ve uygulanır. Planlamalarımızda MEB Okulöncesi Müfredatına uygun olarak amaç ve kazanımlar tespit edilir. Öğrencilerimizin kazandırılması gereken davranışları gösterebilmelerine olanak sağlayacak özel eğitim ortamları hazırlanır. Her gün yapılacak etkinlikler grup öğretmenlerince ayrılarak günlük planlar oluşturulur. Günlük planlarımızda:

 • Serbest zaman etkinliği,
 • Oyun ve hareket,
 • Drama,
 • Müzik çalışmaları,
 • Türkçe dil etkinlikleri,
 • Sanat etkinlikleri,
 • Fen ve matematik etkinlikleri,
 • Özellikle 5 ve 6 yaş grupları için okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Grup öğretmeni günlük planlamasına göre, o gün için aldığı amaç ve kazanımlar doğrultusunda bu etkinliklerin hepsini veya birkaçını gün içinde uygular.

Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çocukları diğer etkinlikleri ve güne hazırlama özelliği vardır. Ancak her gün serbest etkinlikle başlama zorunluluğu da yoktur. Öğretmen serbest zaman etkinliklerinde çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Serbest zaman etkinlikleri, grup öğretmeninin, arkadaş ve etkinlik tercihleri, oyun kurmadaki performansı, başladığı işi bitirebilme, grupta lider olma ya da lideri izleme, problem çözme becerisi vb. birçok alanda öğrencisinin tercihlerini gözlemleyebileceği bir etkinliktir.

Oyun ve hareket etkinliklerinde öğretmen öğrencileri ile birlikte hareketli ve sakin grup oyunlarından, bireysel aktivitelere, algı ve dikkat geliştirici oyunlardan eğitsel oyuncaklarla yapılan çalışmaları içeren geniş bir yelpazede çocukların hedeflenen kazanımları edinmesine olanak sağlayıcı eğitim ortamı hazırlar.

Türkçe etkinliklerinde hikâyeler, şiirler, parmak oyunları, tekerlemeler, bilmeceler gibi çeşitli dil aktivitelerini uygular. Ayrıca bu etkinlikte çocuk anlatılan hikayeyi kendi kelimeleri ile özetleme, öğretmen tarafından yarım bırakılmış hikayeyi kendi yaratıcılığı ve hayal dünyasına göre tamamlama, sen olsaydın gibi sorulara cevap arama gibi etkinlikleri yaparken, anlatılan hikayeyi sınıf ortamında canlandırma gibi son derece eğlenceli ve eğitici bir aktiviteyi de uygulama şansını yakalar.

Programımızda müzik etkinliğinde ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Bu nedenle müzik etkinliğimizi uygulamak için eğitim ortamlarımız müzikli oyunlarla çocuğun kendini ifade edebileceği ve zevk alabileceği biçimde düzenlenmiştir. Çocukların severek ve kolayca öğrenebileceği hem de günlük yaşamında var olan ezgileri içeren çocuk şarkıları seçilerek, çalgılar (özellikle Orf çalgıları) gibi öğrenmeyi destekleyici görsel materyaller, kullanılmaktadır. Bu tür materyaller sayesinde alana özgü teorik bilgilerin sıkmadan ve somuttan-soyuta ilkesi korunarak verilebilme şansı da doğmaktadır.

Sanat etkinlikleri çalışmalarımızda genellikle artık materyal kullanılmakta ve çoğunlukla proje kapsamında çalışılmaktadır. Bilindiği gibi kullandığımız birçok ürün hem içerik hem de ambalaj açısından dünyamızı kirletmektedir. İçeriğine bir müdahalemiz olamaz ancak kullanılıp atılacak malzemelerin ambalajları bizler için bulunmaz bir eğitim aracı olmaktadır. Çocuklarımızın yaratıcılıkları ve el becerileri birleşince gazoz kapakları araba lastiği, pet şişeler oturulabilir birer çocuk pufu hatta eski CD ler harika birer peçetelik haline gelivermektedir. Bu tür etkinliklerin çocukların düşünce dünyalarını, algılarını ve yaratıcılıklarını geliştirmekte, okulöncesi çağda elindeki bir ambalajdan ne gibi bir faaliyet yapabileceğini düşünmeye başlayan çocuk ilerleyen yıllarda karşılaşabileceği birçok problemle mücadele edebilme becerisini de geliştirecektir.

Fen ve matematik etkinlikleri, programımızda, çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinlerdir. Bu etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar. Programımızda fen ve matematik etkinlikleri çocukların bu meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek, ilgilerini çekecek şekilde planlanmıştır. Bu etkinlikler çocukların;

 • Bilimsel düşünmelerini,
 • Yaparak yaşayarak öğrenmelerini,
 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini,
 • Neden-Sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini,
 • Akıl yürütme becerilerini,
 • Yeni fikirler üretebilmelerini,
 • Nesnelerin benzerliklerini, farklılıkları,
 • Grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları,
 • Kendi becerilerini tanımalarını,
 • Gelecekteki eğitim dönemi için gerekli olan temel fen bilgisi kavramlarını, geliştirmelerini sağlar.